XARXES INFORMÀTIQUES

Planifiquem les xarxes de la seva empresa tant cablejada cat. 5, 6 i 7, com fibra òptica o WiFi. Deixem la xarxa instal·lada a falta colocar-hi els equips informàtics corresponents.

Un rack cablejat per conneccions a internet
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search