SISTEMES DE SEGURETAT

CONTRA INCENDIS

Una actuació immediata en cas d’incendi permet minimitzar els possibles danys, per això instal·lem sistemes complets contra incendis, incloent un sistema de detecció eficient de foc o gasos, l’alarma, la gestió i evacuació i finalment l’extinció.

A Serra Alarm disposem de sistemes per a llars, i per empreses amb la possibilitat de connexió a la central d’alarmes i avís als bombers les 24h.

Alarma d'incendi

DETECCIÓ D’INCENDIS

Disposem de sistemes de detecció convencional o analògica mitjançant detectors de temperatura, de fum, de foc o a través de polsadors manuals.

També instal·lem sistemes més avançats com la detecció de fum per aspiració. Una tecnologia que s’utilitza en espais que requereixin una sensibilitat molt elevada o àrees difícil instal·lació, accés o manteniment com en màquines, quadres elèctrics, càmeres frigorífiques, centres de dades, etc.

DETECCIÓ DE GASOS

Instal·lem sistemes de detecció de gasos tant per aparcaments com per indústries que requereixin la detecció de monòxid de carboni (CO), diòxid de nitrogen (NO2), hidrògen, oxigen, amoníac, etc.

Un cop el sistema detecta el gas pot reaccionar de diferents maneres en funció de les necessitats (activació del sistema d’extracció, alarma, sistemes d’evacuació)

Sistemes utils per a sales d’alt risc amb productes inflamables (ATEX) o tòxics.

SISTEMES D’EXTINCIÓ

Hi ha diferents sol·lucions que permeten actuar en cas d’incendi, controlant i apagant el foc de manera automatitzada a través de sistemes contra incendis per gasos, per aigua o amb extintors automàtics.

La instal·lació del sistema d’extinció adequat és de vital importància, per això disposem de diferents opcions en funció del rísc i/o la potència calorífica existent.