SISTEMES DE SEGURETAT

CONTROLS D’ACCÉS

Els sistemes automàtics de control d’accés son útils per la gestió d’entrades/sortides, control de persones i/o vehicles i control horari (per a la gestió de jornades laborals). Tecnologia avançada per a empreses, residències o garatges amb la necessitat d’un control exhaustiu. Instal·lem el sistema complert incloent lectors d’identitat, software d’accés i presència (gestió) i la resposta mecànica (obertura de porta, barrera, torniquet, etc.).

Barreres de control d'accés

TECNOLOGIES DE CONTROL

  • Sistemes biomètrics – lectors que funcionen a través de l’empremta dactilar
  • Sistemes de proximitat – lectors que funcionen al acostar-hi una targeta.
  • Sistemes de reconeixement facial – lectors que analitzen i reconeixen la cara.
  • Sistemes de control de vehicles – funcionen a través de lectures de matricula.
  • Sistema de control de sortides  o de pas de vehicle – similar al funcionament del teletac.
  • Sistemes de control de rondes – permeten controlar rondes de vigilant, repartiment postal o rondes sanitàries.
  • Sistemes de control d’errants – permeten monitoritzar la posició en entorns o àrees crítiques com les sortides. Molt utilitzat per tenir un control personal en centres per la gent gran.

MOBILIARI D’ACCÉS

Barreres – s’utilitzen per controlar el pas de vehicles

Torniquets i passadissos motoritzats – utilitzats pel control de persones

Portells i molinets – utilitzats per permetre l’accés en només una direcció.

Pilones i pilones anti-terrorisme – s’utilitzen per evitar el pas de vehicles. Retràctils i per us intensiu.

SOFTWARE D’ACCÉS

Control d’accessos: Permet la gestió de tots els sistemes d’accés, portes, barreres, torniquets, etc.

Control de presència: Eina pel control horari dels empleats. Es aplicable tant a petites empreses com a grans companyies. L’aplicació permet definir conceptes necessaris en un control exhaustiu de presència del empleats, horaris i calendaris de treball, incidències, tipus d’hores extra, etc.