XARXES INFORMÀTIQUES

Planifiquem les xarxes de la seva empresa tant cablejada cat. 5, 6 i 7, com fibra òptica o WiFi. Deixem la xarxa instal·lada a falta colocar-hi els equips informàtics corresponents.

Un rack cablejat per conneccions a internet